Naar boven

Ons motto – Verantwoord handelen

Duurzaamheid staat bij de DMK Group zeer hoog in het vaandel. Duurzaamheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het gaat alle niveaus en onderdelen van het bedrijf aan, vergt medewerking van externe belangengroepen en betreft de complete waardeketen. De duurzaamheidsstrategie “DMK 2020: Onze melk. Onze wereld.” (afgekort als: DMK 2020) maakt deel uit van de bedrijfsstrategie en bevat de richtlijnen voor de periode tot 2020.

DMK Group waardeketen
1
Melkproductie
Vanuit heel Duitsland leveren 6.182 actieve melkproducenten hun melk aan DMK.
2
Melkinzameling
180 melkwagens vervoeren de melk naar fabrieken in 10 deelstaten (aanvoerlogistiek).
3
Melkverwerking
In gespecialiseerde fabrieken verwerkt DMK de melk tot verschillende producten.
4
Transport
De DMK-fabrieken leveren de producten aan bedrijven voor verdere verwerking en aan de handel (afvoerlogistiek).
5
Verdere verwerking en handel
DMK-producten gaan naar de handel, de horeca, apotheken en bedrijven voor verdere verwerking.
6
Consumptie en afvoer
De producten worden gekocht en geconsumeerd. De meeste verpakkingen kunnen via het duale systeem of als oud papier worden afgevoerd.

Duurzaamheidsstrategie – DMK 2020

In 2013 heeft DMK haar duurzaamheidsstrategie DMK 2020 gepubliceerd. De strategie loopt door tot 2020 en heeft betrekking op vijf strategische gebieden die van groot belang zijn voor de onderneming: landbouw, milieu, melk, ons team en de maatschappij. De vijf onderdelen zijn gekoppeld aan 10 actiegebieden met in totaal 10 concrete doelstellingen en bijbehorende maatregelen. DMK bewaakt de voortgang aan de hand van een jaarlijkse monitoring en kengetallen.

Het nieuwe Milkmaster-programma

In 2016 heeft DMK het Milkmaster-programma ingevoerd, een bonusprogramma om de melkproducenten te stimuleren tot verantwoorde en duurzamere melkproductie. Hiermee worden de boeren bewust gemaakt van thema's als kwaliteit, diergezondheid en milieu en beloond voor hun commitment op dit gebied.

Aan het begin van 2020 is het programma aangepast om te voldoen aan de gewijzigde eisen van zowel de agrarische praktijk als de klanten en de maatschappij.

Alles over dit thema

Download de brochure over duurzaamheid

DE

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak