Naar boven

Persberichten

DMK Group: stabiele omzet met uitgebreide reorganisatie-investeringen

Jaarverslag 2019

< Terug naar lijst
Bremen, 18 juni 2020.
Ondanks de grootschalige reorganisaties kan de DMK Group terugblikken op een stabiel 2019. Met de getroffen maatregelen weet Duitslands grootste zuivelonderneming in de levensmiddelenindustrie zich goed gepositioneerd voor de komende jaren. Vanwege de bijzondere corona-situatie wordt de ledenvergadering uitgesteld tot de herfst.

Reorganisaties afgerond
De DMK Group heeft 2019 benut om veel reorganisatiemaatregelen te implementeren en af te ronden. Beoogd wordt de kosten in 2020 verder terug te dringen, terwijl de investeringen van de afgelopen jaren hun vruchten moeten gaan afwerpen. 

Hiermee wil Ingo Müller, CEO van de DMK Group in het lopende boekjaar ook het gat bij de melkprijs dichten om op het gemiddelde van vergelijkbare zuivelfabrieken uit te komen: "2019 heeft enorm veel gevergd van ons allemaal, de boeren, de medewerkers van de DMK Group en de hele sector. Onze melkprijs lag in 2019 niet op het niveau dat ons voor ogen stond. Het afgelopen jaar hebben we echter veel gecompliceerde zaken kunnen afronden - de ingrijpende herstructurering van DMK is nu voltooid.”

Gerealiseerd in 2019
Om flexibel en snel te kunnen inspelen op de veranderende eisen van de markt en de wensen van de consument en op de lange termijn concurrerend te blijven, heeft DMK onder andere geïnvesteerd in de nieuwe fabriek in Strückhausen voor babymelkpoeder en in een nieuwe poedertoren in Beesten. Ook ging de joint venture DVN in Nederland volledig over in handen van de DMK Group en werd begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek voor kaasspecialiteiten in Rusland. Daarnaast heeft de DMK Group de consolidatie van de ijsdivisie voortgezet in 2019 en werden maatregelen getroffen om de productie te concentreren op de locaties Everswinkel en Prenzlau. Met de overname van Alete heeft het bedrijf ook zijn merkactiviteiten weten te versterken. Naast alle projecten werd het bedrijf begin 2019 geconfronteerd met een sterk teruglopend melkvolume. Dit werd opgevangen door fabriekssluitingen, loonmodellen en aanpassing van het assortimentsbeleid. Alle projecten waren het afgelopen boekjaar nog van invloed op de resultaten en de uitbetalingen.

De eerste positieve resultaten van de reorganisatie zijn al terug te zien in stabiele cijfers: de omzet is in 2019 hoger uitgepakt dan in het voorgaande jaar: van EUR 5,6 miljard in 2018 naar EUR 5,8 miljard in 2019. Het eigen vermogen bleef nagenoeg stabiel op 30 procent (2018: 30,9 procent). De jaarwinst bedraagt EUR 24,5 miljoen (2018: EUR 30,6 miljoen) - al met al een solide resultaat onder deze omstandigheden. 

Heldere koers ondanks corona
De DMK Group kwam - net als de rest van het bedrijfsleven - voor ongekende uitdagingen te staan door het coronavirus, maar heeft deze mede dankzij de veranderingen van de afgelopen jaren goed weten op te vangen. Voor Ingo Müller getuigt dit van de sterke cohesie binnen het bedrijf: "De uitzonderlijke situatie waarin we door corona zijn beland vereist grote solidariteit. Omdat we een coöperatie zijn, zit het noodzakelijke "wij-gevoel" in ons dna. Ik ben trots op onze medewerkers en boeren die, ondanks de moeilijke omstandigheden, elke dag hun uiterste best doen om de normale bedrijfsvoering te waarborgen. De vooruitzichten voor onze sector beginnen er nu rooskleuriger uit te zien. Er zijn tekenen dat de markten zich stabiliseren en daarvan zullen we straks profiteren. Bij DMK zijn we tot nu toe relatief goed door de crisis gekomen. Maar ik ben me ervan bewust dat het absolute niveau van de melkprijs voor onze boeren echt te laag is. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat ook de boeren merken dat het de goede kant op gaat op de markt.”

Na de crisis wil het bedrijf ook weer intensiever aan de slag met de beoogde veranderingsprojecten. Om de kosten verder te verlagen is bijvoorbeeld het programma "Pacesetter" gelanceerd met het doel de relaties met leveranciers en servicecontracten te optimaliseren. Ook in 2020 blijft de focus op de aansturing van het bedrijf. "One Finance”, het transformatieproject dat in gang is gezet bij de financiële afdelingen, moet hierbij helpen.

Dr. Frank Claassen, CFO van de DMK Group, zegt daarover: "Er is nog genoeg werk aan de winkel. Ook in 2020 blijft het zaak dat we alleen geld uitgeven als dat echt zinvol is. We moeten nog verder sleutelen aan het duidelijke beheer van onze processen. Doel van onze strategie is steeds minder kwetsbaar te worden voor kortstondige schommelingen op de markt. Bijvoorbeeld door meer producten met hoge marges en minder standaardproducten aan te bieden.”

Ledenvergadering uitgesteld
Vanwege corona moest ook de voor eind juni geplande ledenvergadering worden uitgesteld. De vergadering staat nu gepland voor de herfst.

Een uitgebreid interview met Ingo Müller en Dr. Frank Claassen over de koers van de DMK Group en de cijfers van 2019 is online te lezen in het jaarverslag op www.dmk.de.