Naar boven

Ons DMK

Samen hebben we veel voor elkaar gekregen.

Coronajaar
Markt & trends

2020 heeft veel gevergd van ons allemaal en niet alleen in economisch opzicht. Ook privé is er veel veranderd. Niemand had voor mogelijk gehouden dat het coronavirus de wereld zo grondig en met zo'n tempo op zijn kop zou kunnen zetten.

Toch kunnen we als DMK Group terugkijken op een jaar dat dankzij de betrokkenheid van onze mensen veel succesvoller was dan we ons onder deze omstandigheden hadden kunnen voorstellen. En dat bij alle afstands- en hygiënemaatregelen, virtuele meetings, contactbeperkingen en de tijdelijke sluiting van de grenzen. Ons WIJ-gevoel heeft daarbij het verschil gemaakt: samen hebben we veel voor elkaar gekregen – en daar mogen we trots op zijn.

WIJ staan in voor elkaar.

In zekere zin was de coronacrisis de ultieme stresstest voor de transformatie bij DMK. Want onze nieuwe wendbaarheid en flexibiliteit dankzij de herstructurering van de onderneming van de afgelopen jaren bleken uitstekend van pas te komen bij de razendsnel veranderende omstandigheden. Corona heeft ruimschoots aangetoond hoe belangrijk en noodzakelijk die aanpassingen waren. En zo zijn we op veel terreinen nieuwe wegen ingeslagen, hebben we nieuwe structuren opgezet en er samen de schouders onder gezet, zodat we ook in 2020 de toekomst tegemoet konden blijven zien aan de hand van onze Vision 2030.

Meteen aan het begin van de pandemie hebben we een Corona Taskforce in het leven geroepen die tot op de dag van vandaag de situatie wereldwijd in het oog houdt, aangepaste maatregelen formuleert en belangrijke input geeft voor de aansturing van DMK. Ook onze ledenvergadering moesten we in 2020 in een ander vaatje gieten. In plaats van een fysiek event stapten we over op digitaal vergaderen. Vanuit een studio in Bremen spraken CEO Ingo Müller en zijn collega's met melkveehouders en brachten ze hen op de hoogte met berichten over de actuele ontwikkelingen.

 

WIJ spreken met een stem.

De open dialoog heeft de hele DMK Group in 2020 flink beziggehouden en niet alleen intern. Gezamenlijke branchecommunicatie moet de zuivelindustrie van een stem voorzien en bijdragen aan een sterkere positie in de dialoog met de politiek, handel en het publiek. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat het werk van onze melkveehouders voor onze hoogwaardige producten op waarde wordt geschat en dat daar een eerlijke prijs voor wordt betaald.

Daarom hebben we ons in 2020 hard gemaakt voor de branche en de “Sektorstrategie Milch” zodat er tot verdere concrete stappen kon worden overgegaan. Samen met de branche moeten we putten uit onze enorme kennis opgedaan tijdens onze vele jaren als zuivelproducent en zelf de nodige standaards voor onze sector gaan vaststellen. Daarbij willen we ook investeren in het aantrekken en opleiden van vakmensen om de concurrentiepositie van onze zuivelindustrie ten opzichte van het buitenland te versterken.

Daarmee vinden we gehoor als branche, worden we betrokken bij debatten en kunnen we de consumenten laten zien met hoeveel energie en toewijding onze hoogwaardige producten gemaakt worden. Onze betrokken melkveehouders hebben al veel van de eisen die de maatschappij stelt aan de agrarische sector geïntegreerd in hun dagelijkse werkzaamheden op hun boerderijen. En dat willen we de mensen laten zien.

 

 

„2020 heeft laten zien dat we alles aankunnen als we moed tonen en elkaar vertrouwen.“
Ines Krummacker, Chief Human Resources Officer, in gesprek met Michael Ehlerding, Head of Organizational Development

WIJ zijn flexibel.

De coronacrisis heeft natuurlijk ook ons werkzame leven veranderd – dat geldt voor de DMK Group net zozeer als voor de rest van de economie. Het nieuwe werken werd meteen aan het begin van de pandemie enorm belangrijk en binnen een paar dagen moesten we ervoor zien te zorgen dat alle medewerkers met administratieve taken thuis aan de slag konden. Maar ook in deze lastige fase stelden zij zich buitengewoon solidair op ondanks de afstandsmaatregelen en zo werden ze een van de grote succesfactoren voor DMK.Deze betrokkenheid willen wij stimuleren en aanmoedigen. Daarom willen we in de toekomst nog beter inspelen op de individuele behoeften van de medewerkers en hun meer speelruimte bieden bij hun arbeidsomstandigheden. De praktijk heeft namelijk uitgewezen dat de flexibele aanpak enthousiast opgepakt is. Uit de enquêtes die wij samen met de ondernemingsraad en de leidinggevenden hebben georganiseerd blijkt overduidelijk dat de medewerkers op deze manier door willen gaan met ons. Daarom zijn we in 2020 voor alle administratieve krachten begonnen aan het formuleren van een collectieve arbeidsovereenkomst met vier modellen:

 

     

  1. De medewerker werkt volledig thuis.
  2. De medewerker werkt overwegend op verschillende werkplekken.
  3. De medewerker werkt overwegend op kantoor.
  4. De medewerker werkt volledig op kantoor.
  5.  

 

Bijzonder hieraan is dat we slechts een doel voor de onderneming geformuleerd hebben. Welk model uiteindelijk gaat gelden wordt uitsluitend door de medewerker en zijn/haar directe leidinggevende bepaald en afgestemd op de persoonlijke situatie en de voorwaarden van de desbetreffende functie. Dat levert enorm veel flexibiliteit op en bevordert het onmisbare vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende. Maar hier willen we het niet bij laten, want we werken al aan plannen om ook onze medewerkers bij de productie meer flexibiliteit te bieden en onderzoeken bijvoorbeeld nieuwe werktijdmodellen om het nieuwe werken ook meer te integreren bij de productie.

 

Medewerkers naar dienstverband aantal in %
Totaal 6.043 100
Onbepaalde tijd 5.427 89,81
Voltijds 4.795 88,35
Parttime 632 11,65
Bepaalde tijd 616 10,19
Werknemers met collectieve arbeidsovereenkomsten1 5.959 98,61
Verloop 366 6,06
Nieuw personeel2 818 13,54
DMK GmbH + min. 75% dochtermaatschappij (regio Duitsland en Nederland), peildatum: 31-12-2020
1 minus leidinggevenden
2 excl. tijdelijke krachten

Natuurlijk werden ook onze stagiairs getroffen door de uitbraak van de pandemie. Om te zorgen dat ze toch goed aan hun stagejaar konden beginnen, werden de Start-Up dagen die voor het eerst plaatsvonden in 2019 in 2020 georganiseerd in de vorm van een een virtueel event met 104 deelnemers. Zo konden de jonge starters bij circa 15 vestigingen een kijkje nemen bij de werkzaamheden van de onderneming en langs digitale weg een voorproefje krijgen van het wij-gevoel bij DMK.

Daarnaast hebben we via ons “Grow”-programma nieuwe voorwaarden gecreëerd voor de stages. Dit fundament moet nieuwe standaards opleveren die specifiek zijn toegesneden op de behoeften van de stagairs. Het draaide daarbij vooral om kwesties als hoe begeleiders hun pupillen beter kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Uit de vele workshops met alle betrokkenen werden nieuwe uitgangspunten gedestilleerd die de stages duidelijk moeten verbeteren. Centraal staat daarbij de holistische ontwikkeling van stagiairs die door de nieuwe mogelijkheden van de begeleiders individueel gestimuleerd moet worden – volledig toegesneden op hun sterke en zwakke punten. Doel is positieve voorbeelden te identificeren om medewerkers te stimuleren en heldere richtlijnen te definiëren als basis voor alle begeleidingsactiviteiten. Dat betekent omgekeerd dat ook de begeleiders aan hun kwalificaties moeten blijven werken en meer begrip moeten krijgen voor de veranderende eisen aan de stages. Zo dragen we niet alleen bij aan een opleiding op ooghoogte, maar worden de stagiairs ook optimaal voorbereid op de eisen van het beroepsleven.